SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Základné informácie o obci Višňové

Polohopis

Malá obec sa nachádza v mieste styku južných výbežkov Revúckej vrchoviny s Juhoslovenskou kotlinou. Leží v južnej časti okresu, na ľavom brehu Turca a je vzdialené asi 30 km južne od Revúcej a asi 15 km severozápadne od Tornale.

Pamiatky

Reformovaný kostol, jednoloďová klasicistická stavba so segmentovým záverom a predstavanou vežou, z roku 1834. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou, nachádza sa tu drevená protestantská empora s maľovanými kazetami s rastlinnými motívmi. Kazateľnica je dekorovaná rustikálnymi rastlinnými motívmi. Fasády kostola sú hladké, členené segmentovo ukončenými oknami. Veža s drevenou arkádou je ukončená barokovou helmicou.

Index starnutia obce (pomer poproduktívnych a predproduktívnych obyvateľov) je 460%. čo je alarmujúca hodnota,  priemer Banskobystrického kraja 103,34%, v rámci toho okres Revúca má pozitívnu hodnotu 89,25%, čo je najnižšia hodnota v rámci celého kraja. Takýto vysoký index starnutia hrozí v nasledujúcich rokoch výrazným prepadom počtu obyvateľov a vyľudnením obce. Gemer vzhľadom na jedinečné prírodné krásy a unikátne historické pamiatky zaznamenáva v súčasnosti rozvoj cestovného ruchu. Navštívte Gemer a objavte jeho krásy.