SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obec-visnove.sk spravuje Obec Višňové je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Višňové

Adresa:

Obecný úrad Višňové
Višňové 33
982 62 Višňové

IČO: 00650161
DIČ: 2021125227
Kód obce: 515761

Bankové spojenie:
IBAN:
 SK61 0200 0000 0000 2212 6392
BIC: SUBASKBX (Slovenská sporitelňa, a. s.)

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Turiec v Gemeri
Počet obyvateľov: 59
Rozloha: 829 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1296

Starosta: Zoltán Borsodi
E-mail: info@obec-visnove.sk
Tel.: +421 47 559 64 38
Tel.: +421 911 181 513

Obecné zastupiteľstvo:
Karin Pilišová: pilisova@obec-visnove.sk
Ladislav Fertő: ferto@obec-visnove.sk
Aladár Kárász: karasz@obec-visnove.sk

Spoločná e-mailová adresa pre doručenie správy všetkým poslancom OZ Višňové je: oz@obec-visnove.sk

Kompetencie:
Obec Višňové je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk